Dyrebeskyttelsen vant sak mot NKK; avlsforbud på engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel

I slutten av 2021 pågikk det en rettssak hvor Dyrebeskyttelsen Norge saksøkte Norsk Kennel Klub (NKK), Norsk Bulldog Klubb, Norsk Cavalierklubb, og flere oppdrettere knyttet til NKK. Deres påstand var at NKK, raseklubben og oppdretterne brøt dyrevelferdsloven §25 som sier drive avl på uegnede dyr som viderefører gener som «reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd» og «endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller som viderefører slike arveanlegg».

Selve saken har vært mye omtalt i media allerede, så jeg skal ikke gå i detaljer om selve saken, men i dag kom kjenning fra Oslo Tingrett.

Oslo Tingrett ga Dyrebeskyttelsen Norge full medhold, og i praksis betyr det at det er avlsforbud på hunderasene cavalier king charles spaniel og engelsk bulldog i deres nåværende format for partene som ble saksøkt. Det vil per dags dato ikke være et forbud mot å eie hunderasene, eller drive oppdrett med mindre du som kennel blir personlig saksøkt.

Bakgrunnen til avlsforbudet for de saksøkte partene er at begge rasene har alvorlige sykdommer som opptrer hos veldig mange av hundene som tilhører rasen.

Cavalier king charles spaniel
Cavalier king charles spaniel. Foto publisert med tillatelse.

Hvordan påvirker dommen rasene fremover?

I dommen sies det at de saksøkte partene ikke kan drive organisert avl av disse to rasene uten å bryte dyrevelferdsloven §25, så vi vil trolig se svært få kull av engelsk bulldog eller cavalier king charles spaniel fra de saksøkte oppdretterne fremover.

Dommen nevner også at det ikke er forbudt med rasene i seg selv, men at rasene per dags dato er så usunne at de ikke kan avles på. Som en potensiell løsning skisseres det at rasene kan krysses med andre raser for å øke det genetiske mangfoldet, og over tid utvikle rasene til å bli sunnere.

Det er verdt å nevne at dommen per august 2022 ikke er rettskraftig, og har blitt anket av NKK. Et sivilt søksmål er i utgangspunktet kun rettet mot partene det gjelder, så andre ikkesaksøkte oppdrettere kan fortsatt avles på rasen som de måtte ønske.

Trolig vil saken bli anken helt opp til høyesterett. En dom i høyesterett vil kunne sette det som kalles juridisk presedens, og dermed gi en dom som brukes for å gi råd for lignende saker. I praksis vil det betyr at hvis utfallet i høyesterett blir det samme som her vil et komplett avlsforbud være mer aktuelt.

NKK anbefaler at oppdrettere som vil avle på rasene om å gjøre det uten å knytte seg til NKK eller raseklubben. Så lenge man driver oppdrett utenfor organisasjonene og kennelene som ble saksøkt vil ikke dommen ha noen betydning for deg.

Hva med å endre rasestandarden for disse rasene?

Mange tenker at NKK bør endre rasestandarden til hundene for å kunne få avlet frem en sunnere variant av rasene, men det er ikke så enkelt. Alle rasestandardene til NKK er nemlig underlagt FCI (Fédération Cynologique Internationale) som er et overordnet organ som samkjører alle kennelklubber rundt om i hele verden. Det er disse som må gå inn for å endre rasestandarden, men for å gjøre det må du få ønsket fra kennelklubben som forvalter dem.

I praksis betyr det at raseklubbene for engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel i deres hjemland (begge har Storbritannia som hjemland) må gå inn for å endre rasestandarden.

Engelsk bulldog
Engelsk bulldog. Foto publisert med tillatelse.

Problemene med engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel

Det finnes hundrevis av hunderaser, så hvorfor valgte Dyrebeskyttelsen engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel blant alle de ulike rasene de kunne velge mellom?

Begge rasene er kjent for å ha store helseutfordringer, og høy forekomst av dem.

Engelsk bulldog har det som kalles BOAS, et samlebegrep for pusteproblemer knyttet til den korte snuten deres. De har høy risiko for å få patellaluksasjon, nesten alle tisper må ta keisersnitt, og det er svært vanlig at man må drive inseminering for å kunne avle på dyrene. I tillegg har omtrent halvparten av alle hundene øyeplager, og også rundt halvparten har ulike hudproblemer.

Når det kommer til cavalier king charles spaniel har veldig mange av hundene en sykdom som heter syringomyelia (SM). Dette er en cyste som skaper et ekstra trygg i ryggmargen ved nakke eller hode, og fører til store smerter for hunden. Det er ganske vanlig at cavalierer går på smertestillende hele livet. Mange har også hjerteproblemer, øyeproblemer, hudproblemer og andre sykdommer.

Begge partene er enige i at disse rasene har store problemer, men NKK mener at den beste måten å løse problemet på er ved å ha grundig kontroll av avlsdyr, og strenge retningslinjer for oppdretterne. Dyrebeskyttelsen mente derimot at rasene var så syke at det ikke er forenelig med god dyrevelferd, og dette var Oslo Tingrett enig i.

Cavalier king charles spaniel
Cavalier king charles spaniel. Foto publisert med tillatelse.

Kilder og videre lesning

PS. jeg har ingen juridisk utdanning, så denne artikkelen er bygget opp på min tolkning av dommen.

Oppdatering: Artikkelen er oppdatert for å reflektere at NKK og de andre saksøkte partene har anket saken, og dommen er derfor ikke rettskraftig per august 2022.

3 kommentarer om “Dyrebeskyttelsen vant sak mot NKK; avlsforbud på engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel”

 1. Dere feilinformerer på siden deres. Det er ingen rettskraftig dom på Cavalier King Charles eller Engelsk Bulldog.

  Alle kan avle på begge disse rasene og få de registrert i NKK.

  Saken er anket, så derfor ingen rettskraftig dom.

  Flott om dere oppdaterer dere på det som faktisk gjelder. Hilsen oppdretter av denne fantastiske rasen i over 30 år.

  Svar
  • Hei, Unna.

   Denne nyhetssaken ble publisert før de saksøkte partene valgte å sende en formell anke. Saken ble publisert 31. januar, mens anken ble sendt i starten av mars.

   Jeg oppdaterte teksten for å reflektere at den er anket, samt legge til litt mer nyansert informasjon om saken.

   Mvh Nicklas

   Svar
 2. Det er trist at vi må få avgjørelser i rettsapparatet for at kyniske mennesker skal slutte å avle frem dyr med misdannelser og alvorlige sykdommer. Mvh Kristin.

  Svar

Legg igjen en kommentar