Dyrebeskyttelsen vant sak mot NKK; avlsforbud på engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel

I slutten av 2021 pågikk det en rettssak hvor Dyrebeskyttelsen Norge saksøkte Norsk Kennel Klub (NKK), Norsk Bulldog Klubb, Norsk Cavalierklubb, og flere oppdrettere knyttet til NKK. Deres påstand var at NKK, raseklubben og oppdretterne brøt dyrevelferdsloven §25 som sier drive avl på uegnede dyr som viderefører gener som «reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd» og «endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller som viderefører slike arveanlegg».

Selve saken har vært mye omtalt i media allerede, så jeg skal ikke gå i detaljer om selve saken, men i dag kom kjenning fra Oslo Tingrett.

Oslo Tingrett ga Dyrebeskyttelsen Norge full medhold, og i praksis betyr det at det er avlsforbud på hunderasene cavalier king charles spaniel og engelsk bulldog i deres nåværende format for NKK og raseklubbene som ble saksøkt. Det vil per dags dato ikke være et forbud mot å eie hunderasene, men det er trolig ikke mulig å få dem registrert via NKK.

Bakgrunnen til avlsforbudet er at begge rasene har alvorlige sykdommer som opptrer hos veldig mange av hundene som tilhører rasen.

Cavalier king charles spaniel
Cavalier king charles spaniel. Foto publisert med tillatelse.

Hvordan påvirker dommen rasene fremover?

I dommen sies det at partene ikke kan drive organisert avl av disse to rasene uten å bryte dyrevelferdsloven §25, så vi vil trolig se svært få kull av engelsk bulldog eller cavalier king charles spaniel fremover. Dommen nevner også at det ikke er forbudt med rasene i seg selv, men at rasene per dags dato er så usunne at de ikke kan avles på. Som en potensiell løsning skisseres det at rasene kan krysses med andre raser for å øke det genetiske mangfoldet, og over tid utvikle rasene til å bli sunnere.

Det er for øvrig også verdt å nevne at det ikke er registreringsplikt eller ID-plikt på hunder her i Norge, så i praksis vil man trolig kunne se disse to hunderasene i beste velgående, bare at de ikke er registrert via NKK-systemet. Det vil også være fullt mulig å importere hundene fra andre land, så det er ikke verre enn å ta turen over til Sverige. Det er heller ikke ulovlig å avle på renrasede hunder hvis man gjør det utenom tilknytning til raseklubben eller NKK.

Mange tenker at NKK bør endre rasestandarden til hundene for å kunne få avlet frem en sunnere variant av rasene, men det er ikke så enkelt. Alle rasestandardene til NKK er nemlig underlagt FCI (Fédération Cynologique Internationale) som er et overordnet organ som samkjører alle kennelklubber rundt om i hele verden. Det er disse som må gå inn for å endre rasestandarden, men for å gjøre det må du få ønsket fra kennelklubben som forvalter dem.

I praksis betyr det at raseklubbene for engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel i deres hjemland (begge har Storbritannia som hjemland) må gå inn for å endre rasestandarden.

Engelsk bulldog
Engelsk bulldog. Foto publisert med tillatelse.

Problemene med engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel

Det finnes hundrevis av hunderaser, så hvorfor valgte Dyrebeskyttelsen engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel blant alle de ulike rasene de kunne velge mellom?

Begge rasene er kjent for å ha store helseutfordringer, og høy forekomst av dem.

Engelsk bulldog har det som kalles BOAS, et samlebegrep for pusteproblemer knyttet til den korte snuten deres. De har høy risiko for å få patellaluksasjon, nesten alle tisper må ta keisersnitt, og det er svært vanlig at man må drive inseminering for å kunne avle på dyrene. I tillegg har omtrent halvparten av alle hundene øyeplager, og også rundt halvparten har ulike hudproblemer.

Når det kommer til cavalier king charles spaniel har veldig mange av hundene en sykdom som heter syringomyelia (SM). Dette er en cyste som skaper et ekstra trygg i ryggmargen ved nakke eller hode, og fører til store smerter for hunden. Det er ganske vanlig at cavalierer går på smertestillende hele livet. Mange har også hjerteproblemer, øyeproblemer, hudproblemer og andre sykdommer.

Begge partene er enige i at disse rasene har store problemer, men NKK mener at den beste måten å løse problemet på er ved å ha grundig kontroll av avlsdyr, og strenge retningslinjer for oppdretterne. Dyrebeskyttelsen mente derimot at rasene var så syke at det ikke er forenelig med god dyrevelferd, og dette var Oslo Tingrett enig i.

Cavalier king charles spaniel
Cavalier king charles spaniel. Foto publisert med tillatelse.

Kilder og videre lesning

Legg igjen en kommentar