Forskjell på kastrering og sterilisering av hund og katt

Ordene sterilisering og kastrering brukes ofte om hverandre når det er snakk om permanent prevensjon hos hunder og katter. Mange tenker at hunnkatter eller tisper steriliseres, mens hannkatter og hannhunder kastreres, men det er faktisk helt feil. Sterilisering og kastrering er faktisk to helt forskjellige ting, og i denne artikkelen skal vi se nærmere på hva kastrering og sterilisering er, hva som er best, og hvilke fordeler og ulemper det er med disse to ulike prevensjonstypene hos kjæledyr.

Kort oppsummert er kastrering når man fysisk fjerner reproduksjonsorganenet fra dyret eller stopper disse fra å virke kjemisk. Da mister de kjønnshormoner og løpetid, og blir ofte roligere. Med sterilisering binder man over eggledere eller kutter over sædlederne slik at dyret ikke kan formere seg, men at det likevel får kjønnsdrift, løpetid og hormoner knyttet til dette.

Norsk skogkatt
Norsk skogkatt. Foto publisert med tillatelse.

Slik fungerer kastrering av hund og katt

Kastrering er den vanligste måten å gi hunder og katter permanent prevensjon på, og fremgangsmåten varierer mellom hund og katt, og ikke minst mellom kjønnene. Hos katter er det lov med såkalt rutinemessig kastrering hvor man kastrerer dyrene bare fordi man ønsker det, mens hos hunder trenger man en medisinsk grunn for å få lov til å kastrere dyret.

Den store fordelen med å kastrere dyret fremfor å sterilisere det er at all atferd knyttet til kjønnsdrift forsvinner. Det vil si at kattene ikke lenger reiser vekk i mange dager for å finne seg en make, hunder er roligere hvis nabotispa har løpetid, og tisper og hunnkatter mister hele løpetiden.

Kastrering av hannhund

Det er ikke lov å kastrere hannhunder rutinemessig, men dersom det foreligger medisinske årsaker for å gi dyret kirurgisk kastrering kan man få gjennomført inngrepet. Da vil en dyrlege legge hunden i narkose og fysisk operere ut testiklene til hunden.

Det finnes også noe som heter kjemisk kastrering. Dette er et hormon som legges i nakken til hannhunden, så stopper den produksjonen av kjønnshormoner i enten 6 eller 12 måneder. Her kan man få de fleste fordelene av å kastrere hunden uten at den må opereres, og uten at man trenger noen grunn utover at man synes disse kjønnshormonene er forstyrrende eller plagsomme.

Både kjemisk kastrering og kirurgisk kastrering fjerner all kjønnsdrift og stopper produksjon av kjønnshormoner.

Kastrering av tispe

Tisper kan også kastreres, men dette krever igjen en medisinsk grunn til at man må gjennomføre inngrepet. Selve inngrepet består av at hunden legges i narkose, så fjerner dyrlegen eggstokker, livmor og eggledere.

Det finnes ingen god type kjemisk kastrering av tisper. Det nærmeste man kommer er preparater som utsetter løpetiden, men disse fungerer kun til tilfeller hvor man må utsette løpetiden en viss periode, og egner seg ikke som permanent kastrering.

Når man kastrerer en tispe vil løpetiden forsvinne helt, inkludert all atferden knyttet til denne.

Border terrier
Border terrier. Foto publisert med tillatelse.

Kastrering av hannkatt

Det er lov med rutinemessig kastrering av hannkatter, og dette foregår ved at man fjerner testiklene til katten. Dette fører til at katten blir mer hjemmekjær, ikke markerer, og ofte slutt med slåsskamper mot andre hannkatter. Noen opplever også at kastrerte hannkatter blir betydelig mer kosete enn ukastrerte hannkatter.

Les også: Derfor bør du kastrere katten din.

Kastrering av hunnkatt

Også hunnkatter kan få rutinemessig kastrering, og dette skjer ved at katten legges i narkose, så fjernes livmor, eggstokker og eggledere. Dette fører til at hunnkatten blir mer hjemmekjær og mister løpetiden sin.

Les også: Fordeler og ulemper med å velge hann- eller hunnkatter.

Slik er sterilisering av hund og katt

Sterilisering er et litt enklere inngrep enn kastrering, og her fjerne man ikke reproduksjonsorganene, man bare stopper dem fra å fungere som de skal. Ulempen er at all kjønnsdrift og kjønnshormoner forblir som de skal, så man blir ikke kvitt hannhunders stress, hannkatters eventyrlyst, eller hunnkatter og tispenes atferd knyttet opp til løpetiden ved en sterilisering.

Den andre ulempen med sterilisering er at disse reproduksjonsorganene fortsatt kan bli utsatt for sykdom, som livmorkreft, testikkelkreft eller lignende. Så man får ikke den helsemessige fordelen av sterilisering som man får av kastrering.

Det er svært sjeldent at hunder og katter steriliseres i dag, men det var vanligere for 20 års tid siden. Nå har man i all hovedsak gått over til kastrering istedenfor sterilisering, ettersom dette gir like god effekt mot uønskede kull, bedre helsefordeler og bedre atferdsfordeler.

Hos hannkatter og hannhunder foregår sterilisering ved at man kutter over sædlederne. Da har de alle de praktiske funksjonene i orden, men siden sæden ikke når ut kan de heller ikke befrukte hunndyr.

Hos tisper og hunnkatter forestår sterilisering ved at man binder opp egglederne. Igjen får man beholdt alle reproduksjonsfunksjonene, men egget når aldri livmoren slik at det kan feste seg og utvikle seg til å bli unger.

Tre ragdoll-katter
Tre ragdoll-katter. Foto: Eric Semling / CC BY 2.0.

Bivirkninger av å kastrere kjæledyr

Med alle operasjoner kan det være bivirkninger, og det gjelder også når man kastrerer kjæledyret sitt. Som regel er selve operasjonen ansett som trygg, men det er alltid en viss risiko når man legger dyret i narkose.

Etter operasjonen er de vanligste bivirkningene at dyret får dårligere pelskvalitet, og gjerne har lettere for å gå opp i vekt. Det er spesielt hannene som rammes hardest av disse bivirkningene, og hannkatter er spesielt utsatt for overvekt.

Les også: Beste kattefôr for kastrerte katter.

Det er også andre, sjeldnere bivirkninger som kan oppstå, så da en prat med veterinæren din før du bestiller et inngrep.

2 kommentarer om “Forskjell på kastrering og sterilisering av hund og katt”

 1. Hei. Jeg skal kjøpe en hunkatt av oppdretter. Oppdretter har sagt at katten blir kastrert før salg og at dette er et krav.
  Hvordan er det i ettertid med en hunkatt som er kastrert? Er det unødvendige plager knytt med dette?

  Svar
  • Hei.

   Det er ganske vanlig at oppdrettere krever kastrering før de selges. Det er jevnt over regnet for å være flere helsefordeler med å kastrere hunnkatter vs. å ha de ukastrerte. Blant annet reduseres risikoen for flere typer kreft (fra å være veldig høy til å være fraværende).

   Mvh Nicklas fra Dyreliv.no.

   Svar

Legg igjen en kommentar