Hvordan melde fra om uansvarlig dyrehold

Alle som har mistanke om at dyr holdes på en uforsvarlig måte er pliktig til å melde fra, og man har altså en såkalt meldeplikt. Men hvilken instans skal man kontakte når man mistenker brudd på dyrevelferdsloven?

Uansvarlig dyrehold kan meldes til Mattilsynet via skjema på nettsiden deres, eller ved å ringe 22 40 00 00. Dersom det er akutt fare, i saker hvor du mistenker vold eller mishandling skal du kontakte Politiet på 02800, eller 112 i tilfeller hvor det er nødvendig med ødeblikkelig hjelp.

Her skal altså Mattilsynet varslet i saker hvor du mistanker at dyrene ikke har det bra, ikke får nok stell, fôr eller vann, eller av andre grunn trenger tilsyn. Mattilsynet har plikt til å undersøke alle tips de får inn, og tar en vurdering på om dyrene får det de har krav på i henhold til dyrevelferdsloven.

Det er mulig å tipse Mattilsynet anonymt via nettsiden deres.

Det er ofte vanskelig for Mattilsynet og Politiet å etterforske dyremishandling, og det er anbefalt å dokumentere dyremishandlingen med foto eller video dersom du har anledning til det. Dette kan leveres sammenmed varselet.

Obs. Denne artikkelen tar for seg hvordan man melder fra om uansvarlig hold av kjæledyr. Det kan være andre rutiner og fremgangsmåter for å melde fra om husdyr som gårdsdyr og lignende.

Legg igjen en kommentar