For media og journalister

Jeg får jevnlig e-poster fra journalister som lager saker om kjæledyr, og det er alltid hyggelig når jeg blir kontaktet. I utgangspunktet kan jeg bidra med informasjon og sitater til de fleste saker som har med kjæledyr å gjøre. Jeg har en biologifaglig bakgrunn, og lang erfaring med de fleste typer kjæledyr.

Kontakt meg på: nicklas@dyreliv.no. Jeg prøver å svare alle henvendelser i løpet av kort tid.

Jeg tilbyr både innspill til saker, hjelp til research, eller sitater hvor jeg uttaler meg om ulike typer kjæledyr eller situasjoner som har med kjæledyr å gjøre.

Det er også mulig å bruke informasjonen på Dyreliv.no som kildemateriale til artikler så lenge det gis kreditering.

Jeg ønsker å bli sitert som «Nicklas Iversen fra Dyreliv.no«. Det er også mulig å sitere nettsiden på måter som «ifølge Dyreliv.no er ..» i tilfeller hvor man ikke ønsker å bruke meg som person, men heller vil henvise til nettsiden.