Papegøyesyke hos fugl

Papegøyesyke er en bakterieinfeksjon som kan ramme fugler, og tropiske fugler som papegøyer er mer utsatt enn andre.

Det er bakterien Chlamydophila psittaci som står bak sykdommen, og denne kan smitte både burfugler, ville fugler og selv mennesker.

Som du ser fra tittelen i artikkelen er dette en artikkel hos papegøyesyke hos fugler og papegøyer, ikke mennesker. Hvis du mistenker at du som menneske har papegøyesyke må du heller følge råd fra andre instanser. Det er god informasjon om papegøyesyke hos mennesker på nettsidene til FHI.

Merk også at selv om det heter papegøyesyke, så kan alle fugler få sykdommen. Noen arter har naturlig høy resistans mot sykdommen, mens andre tåler bakterie mye dårligere.

Andre navn på sykdommen er aviær klamydiose, psittakose og ornitose. Man bruker ofte navnene klamydiose eller psittakose når vi snakker om fugler som har sykdommen, og papegøyesyke eller ornitose om mennesker som har sykdommen.

Grå jako
Grå jako er en av artene som kan få papegøyesyke. Foto publisert med tillatelse.

Symptomer på papegøyesyke hos fugl

Fugler kan være veldig flinke til å skjule at de er syke, så det kan være at du nesten ikke merker at fuglen din er syk selv om den har en fullverdig infeksjon. Du må derfor følge nøye med etter symptomer, og heller ta kontakt med veterinær hvis du tror den kan være syk.

Symptomer på papegøyesyke hos fugl er som følger:

 • Rennende nese.
 • Rennende øyne.
 • Tung pust.
 • Oppblåste fjær (ser ut som den skal sove selv om den ikke skal det).
 • Avmagring.
 • Diaré.
 • Limegrønn eller gulaktig avføring.
 • Synger, snakker eller plystrer mindre enn vanlig.
 • Spiser lite eller ingenting.

En spesiell utgave av bakterien kan også føre til nevrologiske problemer som skjelvinger, risting, hoderisting eller lignende, men er svært sjelden.

Fuglen kan ha ett eller flere symptomer, og det er vanskelig å stille diagnosen sikkert helt selv. Ofte kan sykdommen ramme fugler som er stressa, da dette svekker immunforsvaret og gir bakterien en god mulighet til å angripe den stressa fuglen.

Generelt sett bør du kontakte veterinær hver gang fuglen din har noe som kan ligne på forkjølelse eller influensa med rennende øyne eller nese. Hos veterinæren kan de ta en antistofftest for å finne ut om fuglen faktisk har papegøyesyke eller om det er noe annet.

Behandling av papegøyesyke

Fugler som lider av papegøyesyke behandles med antibiotika. Dette må skrives ut av en veterinær som har undersøkt fuglen. Som regel gis antibiotika til fugler ved å snike det inn i maten deres, men det kan være litt krevende å «lure» fuglen til å spise det i noen tilfeller. I noen av disse tilfellene er det mulig å gi antibiotikumet via dråper i vannet isteden.

Hyasintara
Hyasintara. Foto publisert med tillatelse.

Forebygging av papegøyesyke

Den viktigste måten å forebygge papegøyesyke på er ved å alltid holde buret og området rundt så rent som mulig, og alltid vaske seg på hendene etter å ha håndtert fugler. Dette gjelder spesielt når du håndterer andre sine fugler og skal hjem til dine egne.

Bakterien sprer seg først og fremst via avføringen til fuglen, så gode rutiner for å vaske vekk denne er alfa-omega.

Det er noen arter som tåler bakterien såpass godt at de fungerer som bærere av sykdommen uten å bli syke selv, og kan være bærere gjennom hele livet sitt. Det er derfor viktig å være renslig selv om du har friske fugler.

Gulvingerødara
Gulvingerødara. Foto publisert med tillatelse.

Hvis du mistenker at du eller fuglen din har fått papegøyesyke

Dersom du mistenker at fuglen din har fått papegøyesyke må du gjøre følgende:

 1. Kontakte veterinær med det samme. Der får du en time hvor veterinæren kan finne ut av om sykdommen skyldes papegøyesyke eller noe annet.
 2. Unngå å være for tett på fuglen din. Den kan smitte mennesker, og det er ikke en spesielt hyggelig sykdom for oss mennesker, så ikke la papegøyen eller fuglen få være tett på deg frem til den er behandlet.
 3. Øk vaskerutinene. Uansett om du har én eller flere fugler er det lurt å øke hygienen rundt fuglen i denne perioden, og vaske vekk avføring og søl flere ganger om dagen.

Kilder

 • «Ornitose» hos Folkehelseinstituttet.
 • The Merck / Merial Manual for Pet Health Home Edition (s. 855 – 865).

Legg igjen en kommentar