Hold av gnager som kjæledyr

Gnagere er en hel systematisk orden med dyr som inkluderer flere tusen arter i naturen. Det er langt ifra alle disse som egner seg som kjæledyr, men det er likevel et godt utvalg av ulike gnagerarten man kan holde som kjæledyr her i Norge.

Alle gnagere har en del likhetstrekk som du kan lese mer om i denne artikkelen, men om du ønsker mer spesifikk informasjon om én type gnager anbefaler jeg heller å gå rett til informasjonssidene for den aktuelle gnageren:

Hamstere:

Marsvin:

Andre gnagere:

Dyr som ikke er gnagere, men som mange tror er en gnager:

Hamster med mat
Syrisk gullhamster er trolig den vanligste hamsteren. Foto publisert med tillatelse.

Det er med andre ord en del ulike gnagere man kan holde i fangenskap, og 5 av de 11 artene er jo en type hamster. I tillegg har man ørkenrotte og degus som egentlig oppfører seg veldig likt som en hamster. Marsvin, rotte, mus og chinchilla er derimot litt annerledes dyr igjen som krever ganske ulike ting sammenlignet med hamsterne.

Det er også mange som tenker på kanin som en gnager, men det er den faktisk ikke. Det er likevel et godt kjæledyr som du kan lese mer om ved å klikke her.

Dette må du tenke om før du kjøper en gnager

Det er veldig mange som kjøper gnagere uten å tenke seg velig godt om, og spesielt hamstere og til dels marsvin er typiske her. Til tross for at dyrene er ganske billige å kjøpe inn, er det dyr som krever at du som eier har en del kunnskap om hva de trenger, hva de kan spise, og hvordan de skal håndteres. Selv de minste musene, dverghamsterne og ørkenrottene trenger faktisk veldig spesifikk håndtering, fôring og oppmerksomhet.

Vi anbefaler derfor å lese seg godt opp på den gnageren du har ønsker å kjøpe deg. Kanskje finner du ut av hvordan du skal håndtere den bedre, eller kanskje du til og med finner ut av at denne gnageren ikke passer så godt for livssituasjonen og ønsket ditt som du trodde.

Det er bare å klikke seg inn på artsprofilen til hver enkelt gnager for å lære mer om hold av disse som kjæledyr.

Chinchilla som spiser
Chinchilla er en søt gnager, men som har store krav til eieren sin! Foto publisert med tillatelse.

Om fôring av gnager

Det er stor variasjon i hva de ulike gnagerne spiser. Noen trenger næringsfattig kost med litt vitaminer, mens andre trenger energirik mat. For eksempel trenger marsvin enorme mengder med ferske grønnsaker som er kalorifattige, mens hamsterne stort sett foretrekker næringsrike ting som frø og sånt.

Her må man derfor lese seg godt opp på fôring av den gnageren man har eller har tenkt å kjøpe. Feilernæring kan ende med en syk, og i verste fall en død gnager.

Det er viktig å være klar over at ingen av gnagerne bør fôres med gnagermiks eller fôr beregnet på andre typer gnagere. Chinchillaer skal ha chinchillafôr, rotter skal ha rottefôr, og hamstere skal ha hamsterfôr!

Feilernæring kan fôre til både mangelsykdommer, akutte mageproblemer og en hel haug andre sykdommer og problemer for dyrene, og det er viktig å kjøpe god mat til dem. Forslag til høykvalitetfôr og riktig fôring finner du på artsprofilen til de ulike gnagerne.

Kan man ha gnagere sammen, eller kun én i hvert bur?

Noen av artene må holdes helt for seg selv, som syrisk gullhamster. Disse vil angripe og i verste fall drepe andre dyr den deler bur med.

Andre gangere er derimot veldig sosiale og må bo flere sammen. For eksempel vil både rotter, chinchilla og marsvin mistrives sterkt om de må bo alene, og det regnes som dårlig dyrevelferd å ha kun én av disse.

Dette betyr at du rett og slett må lese deg opp på arten, og det finnes ikke noe universalsvar for hvordan sammensetningen av gnagere skal være.

RoboroRoborovski dverghamsterevski dverghamster
Roborovski dverghamstere trives i par eller små grupper. Foto: Matthew Crosse / CC BY-SA 3.0.

Håndtering av gnagere

Det er ganske stor variasjon på hvor mye gnagerne vil bli håndtert. Dyr som rotte, chinchilla og marsvin vil sette stor pris på å knytte tette bånd til eierne sine. Når de er trygge på eierne vil de på sikt også bli veldig glade for å få kos, bli klappet, og være tett på mennesker de stoler på.

Andre gnagere, som de ulike hamsterne, ørkenrotter, degus og mus vil stort sett ikke få noe ut av å håndteres. Du vil aldri kunne få en hamster til å like å få kos, så dette er dyr som håndteres på en ganske annen måte enn de som liker kos. Man kan til en viss grad temme flere av disse for å få de til å akseptere å bli håndtert, men dyrene vil i utgangspunktet ikke få noe positivt ut dette selv.

Chinchilla
Chinchilla. Foto publisert med tillatelse.

Utstyr man trenger for gnagere

Når det kommer til gnagere trenger man en del utstyr, og i utgangspunktet er alle gnagere burdyr. Det er derimot ofte slik at burene som selges i dyrebutikken ikke er store nok til å dekke behovene til flere av dyrene her, og dette gjelder først og fremst for marsvin og rotte.

De andre artene trives i utgangspunktet godt i bur man får kjøpt i dyrebutikken, men på et generelt grunnlag anbefaler jeg alltid å kjøpe et større bur enn det dyrebutikkene pleier å anbefale. Jo større buret er, jo bedre er det egentlig for dyret.

Bur til chinchilla
Et voliére til fugl omgjort til et bur for chinchilla. Foto: © Salix / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 & GFDL.

Spørsmål og svar om gnagere

Hvilken gnager bør man velge?

Hvilken gnager man bør velge som kjæledyr avhenger helt av hva du ønsker deg! Vil du ha noe som ikke krever så mye kan du vurdere mus, hamster, degus eller ørkenrotte. Om du vil legge mer innsats i holdet, men få mer igjen i form av tette bånd med dyret, mye kos og mye glede, så kan du vurdere mer krevende gnagere som marsvin, chinchilla eller rotte.

Hvilken gnager er vanlig å ha som kjæledyr?

I Norge er den syriske gullhamsteren den vanligste gnageren å holde som kjæledyr.

Flere spørsmål og svar kommer om ikke så lenge.