Om båndtvang i hage og på privat grunn

Fra 1. april til 20. august hvert år er det generell båndtvang for hunder. I denne perioden er det i utgangspunktet helt ulovlig for hunder å gå løs, men til tross for dette er det mange som lar hunden gå løs i hagen sin eller farte løs på privat grunn.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva hundeloven sier om å ha hunden løs i egen hage eller på privat grunn i båndtvangsperioden.

Alaska husky
En alaska husky uten bånd kan gjøre skade om den får tak i dyreunger eller sårbare fugler i båndtvangsperioden. Foto publisert med tillatelse.

Kan man la hunden gå løs i hagen når det er båndtvang?

Det er mange som har misforstått hvilke regler som gjelder når det er båndtvang, men de er heldigvis ganske tydelig. Båndtvangsreglene er skrevet i hundeloven §6.

Reglene for båndtvang er i utgangspunktet kliss like på privat grunn, i hager, ute i skogen eller på fjellet – det er ikke lov. Det eneste unntaket er hvis området er «forsvarlig inngjerdet». I praksis må det et helt tett gjerde til for at det skal være lov å ha hunden løs i hagen når det er båndtvang.

I hundeloven står det veldig tydelig at «I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade [vilt- og tamdyr]«. Loven sier ingen verdens ting om hager, privat grunn, offentlig grunn eller noe som helst sånt.

Det betyr at båndtvangen gjelder over alt, og også i egen hage. Det er ingen åpenbar grunn til at loven ikke skulle gjelde i hagen din, for selv på privat grunn gjelder alle norske lover med mindre annet er spesifisert i loven.

Når jurister og andre diskuterer hundeloven bruker de begrepet innmark for private områder som hager og sånt. Dette er et begrep som omfatter alt som ikke er utmark, altså naturområder som er fritt bruk for allemannsretten.

Borzoi på tur
Ha hunden i bånd når det er båndtvang! Foto: Nicklas Iversen / Dyreliv.no.

Hva er egentlig «forsvarlig inngjerdet»?

Når det står «forsvarlig inngjerdet» i hundeloven står det videre at målet er å sikre at hunden ikke kan skade andre dyr, egg eller noe sånt, så de fleste tolker dette som at hagen må være fysisk sikret mot at hunden kan komme seg ut.

Dette kan gjøres ved å gjerde inn hagen med et solid gjerde hunden ikke kan hoppe over eller krabbe under, eller ved å ha en helt tett hekk.

Det er ingen tekniske krav til inngjerdingen i loven, så dette er noe man må vurdere selv, og ta hensyn til hunden størrelse og fluktkapasitet. En chihuahua trenger naturligvis ikke like heftig gjerde som en alaska husky.

Alaska husky
Hunder kan smette ut av selv små gliper i gjerdet, men kanskje ikke så små som disse. Foto publisert med tillatelse.

Noen steder er båndtvangen mer omfattende

Kommuner har også lov til å utvide båndtvangen til å gjelde i andre perioder hvis det er spesielle hensyn som må tas. Dette er for det meste i kommuner hvor det er mye frittgående sau eller andre beitedyr.

For at kommuner skal kunne vedta utvidet båndtvang trenger de en god grunn.

Noen kommuner kan også vedta utvidet båndtvang i spesielle områder. Dette kan være for eksempel i visse boligområder, i parker, på offentlige rekreasjonsområder eller lignende.

Les også: Derfor er det ulovlig å binde fast hunder utenfor butikker.

Hunder som er unnlatt fra å følge båndtvangen

Det er noen få hunder som er unntatt fra å måtte følge reglene om båndtvang, men disse må søke om dispensasjon hos kommunen. I praksis gis dispensasjon fra båndtvangen til hunder som politihunder, gjeterhunder for reinsdrift, gjeterhunder i aktivt gjeterarbeid, hunder hos Tollvesenet, førerhunder og lignende tjenestehunder.

Andre hunder kan også få midlertidig dispensasjon, for eksempel hvis det skal være dressurkurs, jaktprøver eller lignende arrangementer. Hunder som er i trening for arbeidsoppgavene nevnt ovenfor kan også i mange tilfeller være unnlatt fra båndtvangen.

Straff for å bryte båndtvang

I loven heter det at man kan «straffes med bøter og fengsel inntil seks måneder» for å bryte båndtvangen. Dette er nedfelt i hundeloven §28. Det er derimot ikke normalt at man må i fengsel for å bryte hundeloven, og tvert imot kan du puste lettet ut hvis du er redd for fengselsstraff.

Normalt satser for å bryte båndtvangen er mellom 2 000 og 8 000 kroner. Noen kommuner opererer med en standardsum på 5 000 kroner, mens andre kommuner lar det være litt opp til politiet. Du kan få boten som et forenklet forelegg, og slipper dermed rettsprosesser eller rulleblad om du vedtar forelegget.

Ofte får man en vennlig advarsel fra politiet første gangen, men ikke alltid.

Fengselsstraffer kommer i praksis kun inn i bildet hvis hunden skulle gjøre mer skade når den bryter båndtvang. Som regel er det ikke noe man trenger å tenke på.

Derfor er det en allmenn båndtvang

Den allmenne båndtvangen fra 1. april til 20. august hvert år kommer av at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden. Hjortedyr føder unger, fugler legger egg og får sårbare unger, og det er jevnt over mange enkle bytter for en hund med god snute og litt nysgjerrighet.

Det er ikke mangel på mennesker som har opplevd at den mellomstore, søte hunden deres har bitt i beinet til en liten rådyrkalv som lå rett ved veikanten ved en åker, eller som har snappet opp noen små fugleunger langs stranda..

Rådyr med kalver
Rådyrkalver er veldig sårbare mot hundeangrep. Foto publisert med tillatelse.

8 kommentarer om “Om båndtvang i hage og på privat grunn”

 1. Hei
  Her står det ingenting om båndtvang utenom perioden 1. april til 20. august ? og
  Hva om det er på privat område ?

  Svar
  • Hei, Sylvi.

   I perioden fra 21. august og frem til 31. mars er det i utgangspunktet ikke båndtvang. Da kan man ha hunden løs både i privat hage så vel som i utmark. Dette forutsetter at man har kontroll over hunden som er løs.

   PS. noen kommuner kan ha strengere regler for båndtvang som gjør at det også er båndtvang i perioder hvor det normalt ikke er det.

   Mvh Nicklas fra Dyreliv.no.

   Svar
  • Hei, Knut Jørgen.

   Det har du helt rett i. Når gjeterhunder driver med gjeting regnes de som brukshunder som er fritatt fra båndtvangen. Jeg skal oppdatere artikkelen med å inkludere gjeterhunder i arbeid under avsnittet om fritakelse fra båndtvangen.

   Mvh Nicklas fra Dyreliv.no.

   Svar
   • Er det en regel som sier noe om hvor langt/kort båndet til hunden skal være? Liten vits m båndtvang om båndet er 10/20 m langt.slik min nye nabo praktiserer det.

    Svar
    • Hei, Heidi.

     Nei, det er ingen regler som regulerer dette.

     Det er derfor en del som har hunden i 25 meter lang løpeline de ikke engang har kontroll på, og argumenterer for at de gjør ting lovlig.

     Så vidt meg bekjent har dette aldri vært oppe til diskusjon i retten, så umulig å svare på om det er greit eller ikke.

     Mvh Nicklas

     Svar
 2. Hei.

  I vårt boligsameie er det satt opp skilt om båndtvang. Dette gjelder også i tidsperioden det ikke er generell båndtvang – 21. august til 31. mars. Kan jeg likevel ha hunden løs i perioden utenom generell båndtvang, så sant jeg har kontroll på hunden? Hvis ikke hva slags «straff» kan jeg forvente meg?

  Svar
  • Hei.

   Jeg har dessverre ingen mulighet til å uttale meg om vedtekter til et boligsameie. Eventuell straff bør være opplyst i sakspapirene. Ta kontakt med styret, så får du nok svar på disse spørsmålene.

   Men på generelt grunnlag er det helt lov for en privat aktør som et boligsameie å sette begrensninger for hvordan et område kan brukes, for eksempel ved å forby å la hunder gå fritt der. Så tror ikke du kommer til å vinne noen sak om du skal krangle på det for å være ærlig.

   PS. jeg er ikke jurist, så dette er kun en veldig generell tydning av loven.

   Mvh Nicklas

   Svar

Legg igjen en kommentar