Det er ulovlig å binde hunder utenfor butikker

Som hundeeier er det mange ulike lover og regler man må forholde seg til, og man må både ta hensyn til hunden så vel som andre mennesker. I gamle dager var det ganske mange som bandt fast hunden sin utenfor butikker og kiosker når de skulle inn for å handle, men visste du at det ikke lenger er lov?

Det er nemlig forbudt å forlate hunder utenfor butikker, kiosker, offentlige bygg og andre forretninger på en slik måte at mennesker må gå forbi eller i nærheten av den. Dette er hjemlet i hundeloven §5. Hvis du skal inn i bygget og må forlate hunden må den derfor plasseres på en slik måte at den ikke kan oppfattes som et hinder for andre som skal inn i butikken.

Loven er i første omgang ment for å være til hjelp for mennesker, da mange som er redde for hunder i verste fall kan oppleve hunden som et hinder som forhindrer dem fra å være komfortable med å gå inn i butikken eller bygget.

Det betyr at det også er lov å binde fast hunden et annet sted et stykke unna selve inngangen. Velg et sted hvor folk enkelt kan komme forbi hunden hvis de ikke vil bort til den, og sørg for at båndet er nokså kort.

Hundeloven §5 gjelder også for lekeplasser, så man kan ikke la hunden være til hinder for barn eller voksne som skal inn på en lekeplass, eller for apparatene på lekeplassen.

Les også: Visste du at båndtvang også gjelder i hager og private områder?

Hva slags straff kan man forvente om man binder hunden utenfor en butikk?

Så vidt jeg har klart å finne er det ingen som har blitt straffet for å binde fast hunden utenfor butikken uten at det har oppstått en situasjon, men trolig kan man forvente å få en bot hvis man blir anmeldt for det.

Det har derimot vært eksempler på personer som har blitt straffet for å bryte hundeloven §5, blant annet når en hund ble bundet fast utenfor Coop Extra i Porsgrunn. Da bet hunden minst to mennesker, og hundeeieren fikk et forelegg på 5 000 kroner, samt at hunden ble omplassert. Omplasseringen skjedde med eier sitt samtykke.

I noen situasjoner kan det også tenkes at en slik sak hvor hunder som står bundet fast utenfor butikker som biter mennesker må avlives.

Les også: Derfor biter hunder mennesker.

Her har den utløsende årsaken for at hundeeieren ble anmeldt og straffet vært at hunden bet mennesker, men eieren ble altså dømt for selve loven mot å binde hunden fast utenfor butikken.

Hunder som bindes fast er sårbare

Selv om loven er ment for å beskytte mennesker må det også sies at hunder som bindes fast på en slik måte er sårbare. Ikke bare blir de forlatt på et ukjent sted, men siden de er bundet fast kan de heller ikke trekke seg tilbake om de blir redde.

Mange synes det er helt OK å klappe hunder som står bundet fast utenfor butikker, og hunden har aldri noe valg på om den ønsker å hilse eller ikke. Dette kan føre til farlige situasjoner hvor hunden føler seg fanget, og forsvarer seg med å flekke tenner eller i verste fall bite.

Det er selvsagt ikke bra at hunden biter, men når den er bundet fast og ikke kan trekke seg unna situasjonen er ofte terskelen for å være aggresjon lavere enn i vanlige situasjoner.

I tillegg har det vært eksempler på tyverier hvor folk rett og slett har stjålet med seg hunder som har stått bundet fast utenfor butikker.

Man utsetter altså hunden sin for både stress og potensielt ekle situasjoner ved å binde den fast, så det er også for hundens beste at det er forbudt.

Legg igjen en kommentar