Derfor biter hunder: 8 årsaker til at hunden biter et menneske

Alle hunder har anlegg for å bite, men det er heldigvis de færreste som faktisk går så langt at de biter et menneske. Det er mange hundeeieres store frykt, og noe man alltid må være oppmerksom på når man har hund, men hvorfor biter egentlig hunder?

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva som får hunder til å bite, og hvilke situasjoner det er høyere risiko for at hunden biter mennesker. Til slutt ser vi nærmere på hva du som hundeeier skal gjøre hvis hunden din biter noen andre, eller om du selv blir bitt av en hund.

Det er ingen som vet hvor ofte hunder biter mennesker her i Norge, men det er jevnlig saker i media hvor hunder har angrepet og bitt mennesker. I noen tilfeller er det overfladiske bitt som ble oppfattet som skumle, mens i andre saker er det alvorlige bitt som virkelig skader den som blir bitt.

Bittskade fra hund
Bittskade fra hund. Foto publisert med tillatelse.

Derfor biter hunder

Kort oppsummert er de vanligste grunnen til at hunder biter:

 • Hunden beskytter en eiendel som en leke.
 • Hunden biter med et uhell når den prøver å bite noe annet.
 • Hunden er redd, og biter i forsvar.
 • Hunden har smerte et sted i kroppen, og biter av frykt.
 • Hunden blir for ivrig i lek.
 • Hunden biter som en stressreaksjon (overslagshandling).
 • Hunden biter som en del av jaktatferd.
 • Hunden biter for å forsvare territoriet sitt.

Det kan altså være mange ulike grunner til at hunden biter, så det er mange situasjoner vi som hundeeiere må være oppmerksomme på. Vi skal selvsagt se litt nærmere på de ulike situasjonene, hvilke signaler vi må være obs på, og hvordan man kan unngå bitt i disse situasjonene.

Hunden biter når den beskytter en eiendel

En nokså vanlig grunn til at hunder biter er fordi de beskytter eiendeler. Ofte er det en utvalgt leke eller matskåla som beskyttes. Dette er åpenbart ikke greit, og noe man bør jobbe hardt for å trene vekk.

Om hunden har en spesiell leke den beskytter altfor mye kan du vurdere å fjerne hele leka for godt for å stoppe atferden. Hos noen hunder er atferden knyttet opp til denne ene gjenstanden, mens hos andre hunder vil den heller forflytte seg videre til en ny leke.

For å trene vekk at hunden biter eller glefser tenner når den beskytter er eiendel må man rett og slett gradvis lære hunden at det er trygt at du tar vekk tingen. Jeg bruker matskål som eksempel videre, da dette ofte er denne hunder beskytter.

Hver gang hunden skal få mat må du trene den til å ligge fint. Vent med å gi den mat til den er helt rolig. Her skal du få frem at det er du som kontrollerer fôringen, og den fint må vente til du lar den spise fra matskåla.

Etter hvert som hunden blir flinkere til dette skal du lære den å vente på godkjenning før den får spise. Her er målet at matskåla skal stå der frem til du sier «vær så god» eller tilsvarende, og først da skal den få spise.

Når dette er på plass er det på tide å begynne med å ta vekk matskåla, vente til hunden roer seg igjen, og la den fortsette å spise. Med god tålmodighet vil den lære seg at det er du som bestemmer når den får spise eller ikke, og trangen til å beskytte matskåla vil roe seg ned.

Om hunden har eierskap til en leke bør man trene den til å slippe leker på kommando. Begynn med leker den bryr seg mindre om, og når det sitter er det på tide å trene den til å slippe denne favorittleka. Gi godbiter og mye skryt når den faktisk slipper favorittleka på kommando!

PS. om du ser tendenser til at hunden beskytter eiendeler bør du trene det vekk med det samme. Jo lenger den får holde på, jo sterkere blir dette instinktet.

Bull terrier som leker
Mange hunder kan forsvare eiendeler som lekene sine. Bull terrieren på bildet har ingen historikk med bitt, men er kun ment som illustrasjon. Foto publisert med tillatelse.

Hunden biter med et uhell i lek

Det er ikke uvanlig at folk blir bitt når de leker med hundene sine. Det kan være at man skal kaste pinne, men så biter hunden hånden din mens du gjør deg klar til å kaste den. Dette trenger ikke å være noe farlig, og det er relativt vanlig for valper og unghunder.

Om du har en hund som ofte biter deg med et uhell når den blir for ivrig er det på tide å trene litt. Si tydelig ifra hvis den biter, og avslutt leken med det samme. Uansett om det er uhell eller ikke skal det ikke være en atferd som lønner seg.

Det kan også være fornuftig å trene hunder til å sitte eller ligge på kommando under lek, så kan du bruke dette for å roe ned leken hvis hunden blir for vilter. Om du liker å kaste og har problemer med at hunden biter under kastene bør du også trene den til å sitte eller ligge mens du kaster, og ikke la den løpe etter leka eller pinnen før du gir signal til det.

Hunden biter i «selvforsvar»

Hvis hunden føler at den ikke har noen måte å trekke seg vekk fra en situasjon på kan den finne på å bite i selvforsvar. Jeg skrev selvforsvar med anførselstegn i tittelen, da selvforsvaret både kan være fornuftig eller meningsløst. Men selv om selvforsvaret ikke er nødvendig kan det føles slik for hunden.

Hunder som biter i selvforsvar gjør det ofte fordi de er redde. Situasjoner hvor hunden er bundet fast, sitter i et bur, eller er i et rom med noe den oppfatter som skummelt, kan alle føre til at hunden biter. Her tror hunden at den må bite for å avverge en situasjon, selv om det i realiteten kanskje bare er hunden det er skummelt for.

God miljøtrening på ulike situasjoner og steder kan være viktig for å forebygge at hunden blir redd og stressa i ulike situasjoner.

Det er først og fremst hunder som hilser på ukjente mennesker som biter i selvforsvar. Noen gode råd for å unngå disse situasjonene helt er:

 • La hunden komme til deg, ikke gå til den.
 • Gi hunden rom for å trekke seg vekk hvis du skal hilse på den.
 • Aldri hils på fremmede hunder uten å spørre eieren først. Lær barna dette også!
 • Ikke klapp hunden på toppen av hodet. Dette synes faktisk veldig mange hunder er kjempeskummelt. Klapp den heller på halsen og brystet.

Hunden biter fordi den har smerter

Hunder med smerte har jevnt over lavere terskel for å bite enn friske hunder. Her er grunnen rett og slett at de bruker bitt som forsvar, og føler at det er nødvendig å forsvare seg i situasjoner som ikke nødvendigvis virker farlige fra utsiden.

Hvis barn eller voksne med uhell tar på stedet der hvor hunden har smerter slik at smertene forverres kan den bite, men det trenger ikke å være tilfelle. Hunder som har store smerter er som regel veldig redde og nervøse, og tyr altså raskere til biting for å forsvare seg.

Om du mistenker at hunden har smerter bør du kontakte veterinær for å finne ut av det. Hunder kan ha smerte selv om den ser fysisk frisk ut, og det kan være vanskelig å oppdage sykdom. Men atferd som at den glefser eller biter etter deg hvis du tar den på et spesielt sted på kroppen er et tydelig tegn på dette.

Hunden biter fordi den blir for ivrig i lek

Hunder som biter eieren fordi den blir overivrig i lek er nok en stor kilde til hundebitt. Det som skjer her er rett og slett at hunden blir overivrig når den leker, «slår av hjernen sin», og biter armen eller hånden til eieren sin fordi den har så lyst til å leke mer.

Dette er åpenbart ikke noe greit, men det trenger heller ikke å være spesielt farlig, og enkelt å trene vekk. Her gjelder det å være tydelig og konsekvent med å nekte hunden å bite, og avslutte all leken med det samme om den biter. Det er viktig at all moro stopper med det samme huden biter slik at den forstår at moroa stopper når den biter.

Hunden biter i en stressituasjon

Såkalte overslagshandlinger er handlinger hunden gjør for å roe seg selv ned i stressa situasjoner hvor den ikke ellers vet helt hvordan den skal reagere. Som regel er dette ufarlig (selv om det er uønsket atferd), men hos noen hunder kan bitt være en type overslagshandling. Da vil hunden rett og slett bite eier eller andre i en stressa situasjon.

Dette kan for eksempel utarte seg ved at hunder som er nervøse for barn biter dem hvis barnet er for brå eller uforutsigbare for dem. Andre ganger kan den bite eieren sitt bein i en situasjon hvor den plutselig blir veldig stressa.

Slik atferd må rett og slett trenes vekk ved at man roer ned hunden på andre måter når den er i stressa situasjoner, eller ved at man unngår å få hunden i en slik stressa situasjon til å begynne med. Dette kan være en stor utfordring, spesielt for hunder som har urasjonelt stress rettet mot hverdagslige ting.

Hunden biter som en del av jaktatferd

Noen hunder kan bite eller angripe mennesker som en del av jaktatferden sin, noe som selvsagt er både farlig og uønsket. Det er først og fremst barn som bli bitt som følge av slik jaktinstinkt, da disse oftere blir sett på som bytter av hunder med sterkt jaktinstinkt enn det voksne mennesker gjør.

Det er heldigvis sjelden at hunder ser på barn som bytter og går til angrep, men dessverre kan det bli ganske alvorlige skader om hunden først bestemmer seg for å angripe et barn. Den ulovlige hunderasen som heter tosa har visstnok jaktinstinkt mot barn som løper, og kan da finne på å løpe etter dem for å angripe.

I tilfeller hvor hunden angriper et barn som en del av jaktinstinktet bør hunden avlives. Instinkter som dette kan ikke trenes vekk, og hunder som aktivt angriper barn eller andre mennesker på denne måten har ingen andre løsninger.

Tosa
Tosa. Foto: Pleple2000 / CC BY-SA 3.0.

Hunden biter for å forsvare territoriet sitt

Jeg skrev om hunder som forsvarer eiendeler tidligere i artikkelen, men det må nevnes at hunder også kan forsvare territoriet sitt, og bite om uvedkommende trenger seg inn i det som hunden regner som territoriet sitt.

Hos noen hunder er hele hagen og huset territoriet, mens hos andre hunder er kun den egen soveplass territoriet.

Det er ikke normalt at hunder skal være aggressive og forsvare territoriet sitt mot mennesker, men samtidig er det jo mange som lærer opp hunden sin til å gjøre nettopp dette da. Hvis du er så lur at du trener opp hunden din til å forsvare territoriet sitt må du jo også ta konsekvensene av dette.

Om hunden derimot lærer seg å forsvare territoriet sitt av seg selv bør du jobbe hardt og målrettet for å trene vekk denne atferden så fort som mulig. Det er én ting at den varsler ved å bjeffe, men man bør være konsekvent på at den ikke skal glefse, bite etter eller vise aggresjon mot personer som kommer innenfor territoriet til hunden.

Dette må du gjøre om du blir bitt av en hund

Noen hundebitt er alvorlige og krever straksbesøk til legevakta, mens de fleste heldigvis er ufarlige. Statistikk fra amerikansk forskning har vist at omtrent 1 av 5 hundebitt fører til at personene må oppsøke legehjelp, mens de resterende bare må behandles hjemme. I Norge anslås det at omtrent 5 000 personer må behandles av helsepersonell for hundebitt i året, noe som da kan tyde på at det er snakk om du mye som 25 000 hundebitt i Norge til sammen.

Om du blir bitt av en hund uten at det er akutt må du rense såret godt med såpe og vann, og drive vanlig sårbehandling av såret frem til det heles. Det er selvsagt mulig å kontakte lege for hjelp, råd eller veiledning av sårbehandlingen. Dersom du begynte å blø eller bittet trengte gjennom huden anbefales det også vaksine mot stivkrampe, gitt at du ikke har tatt vaksinen i løpet av de siste to årene.

Stivkrampevaksine og stivkrampesprøyte er det samme, og selv om det er lav risiko for å få stivkrampe fra hundebitt anbefales det sterkt å gjøre det for sikkerhets skyld.

Dersom du blir bitt til blods av en hund kan du faktisk kreve at hunden avlives i henhold til hundeloven §18. Fremgangsmåten for å begjære avliving av en hund er som følger:

 1. Dokumenter bittskaden, helst hos helsepersonell som lege eller tilsvarende.
 2. Anmeld bittet til politiet sammen med dokumentasjon på skadene.

Hvis du blir bitt uten å oppsøke lege eller helsepersonell kan du også dokumentere skader selv ved å for eksempel ta et godt bilde av skaden. Dette kan i mange tilfeller være nok, men om det skulle bli en rettssak ut av det er det klart at egendokumentasjon stiller svakere enn dokumentasjon fra autorisert helsepersonell.

Du kan i utgangspunktet selv velge om du skal anmelde hundeeier og begjøre hunden til avliving, og selv om alle bitt i prinsippet kan begjære avliving anbefales det å være skjønn. Var hunden aggressiv og farlig, eller bare bommet den på leken og traff hånden din istedenfor? Dette bør selvsagt ha en påvirkning på hvilken avgjørelse du tar.

Det er en del personer som kvier seg for å besøke lege hvis de blir bitt av egen hund, i frykt for at hunden må avlives. Men siden du aktivt må politianmelde hendelsen kan du fint kontakte helsehjelp selv om du ikke ønsker å gå videre med saken.

PS. om du blir bitt av hunder i utlandet må du også ta ekstra forhåndsregler, da det kan være sykdommer som for eksempel rabies som kan smitte mennesker.

Hva skal man gjøre med hunder som biter?

Hvis hunden din biter noen eller deg selv må du jo gjøre noe med det, og akkurat hva du må gjøre avhenger selvsagt at situasjonen hvor den bet. Det viktigste er å skille mellom planlagte bitt og uhell, og hvorvidt hunden er aggressiv.

Dersom hunden har blitt aggressiv og bet noen er det veldig ofte ingen annen utvei enn å avlive hunden. Dette er noe den som ble bitt kan kreve, og ofte overholdes disse kravene med mindre det er en åpenbar grunn til å gjøre noe annet. Også hos hunder som biter fordi de er redde og nervøse blir ofte begjært avlivet selv om det godt kan være personen som håndterte situasjonen feil og førte til bittet.

Hvis bittet skyldes dårlig trening av hunden kan man i noen tilfelle søke om at hunden skal omplasseres til en erfaren eier fremfor at den avlives.

Om hunden biter med et uhell eller som en del av lek hvor den blir overivrig er dette atferd som typisk kan trenes bort. Hunder skal aldri bite mennesker, men uhell kan skje, spesielt om det er snakk om en valp eller unghund. Men her er det viktig å sette tydelige grenser, stoppe all lek og moro, og være svært påpasselig på at hunden skjønner at dette ikke er greit!

5 kommentarer om “Derfor biter hunder: 8 årsaker til at hunden biter et menneske”

 1. Hva om hund forsøker å bite og knurre for å komme seg til en hund den møter når eier er og går tur med den? Den roer seg ikke før hunden har passert. Vi har forsøkt å fysisk stoppe slik adferd hos den uten hell så langt, den er 19 mnd gml hann hund belgisk fårehund.

  Svar
  • Hei, John Arvin.

   Her er nok svaret at du må lenger unna ved passeringer, og trene hunden til å bli komfortabel med passeringer og å møte andre hunder. Her må treningen foregå mens hunden er roligere, for den er ikke åpen for trening når den først har «klikka» og utagerer.

   Slike bitt faller under kategorien om hunder som biter i stressa situasjoner. Her er det full overtenning for hunden, og den må trenes til å regulere dette stresset. Jeg anbefaler deg å lese deg godt opp på passeringstrening, bruke mye tid på å trene dette, og eventuelt kontekte en hundeinstruktør for hjelp. Her kan du få et svært farlig utfall om det ikke bedrer seg.

   Lykke til!

   Mvh Nicklas fra Dyreliv.no.

   Svar
 2. Vi passer vår datters hund flere ganger i uken og har et godt forhold til den. Den senere tiden har den begynt å bite og knurre når vi skal ta på potesokker med det resultat at vi nå ikke tør.
  Vår datter har ingen problemer med å ta på sokkene.

  Svar
  • Hei, Idar.

   Det høres ikke bra ut. Jeg ville nok heller ikke tatt på potesokkene hvis den oppførte seg slik mot meg. Det er jo ikke normalt at hunder oppfører seg på den måten hvor de knurrer mot noen som gjør den tingen, men ikke mot andre. Min første tanke her er at den kan ha smerte når dere tar på potesokkene. Denne skjuler den kanskje bedre mot datteren din som den er mer trygg på, mens den er mer usikker når dere håndterer den, og må derfor «beskytte seg». Jeg ville tatt med hunden til veterinær for å undersøke bein/poter om det var min hund. Uten at det er noen 100 % garanti for at det er dette som er svaret på hvorfor den oppfører seg slik.

   Mvh Nicklas fra Dyreliv.no.

   Svar

Legg igjen en kommentar