Slik fungerer kjemisk kastrering av hund

Det er ikke lenger lov å kastrere hunder via kirurgiske inngrep her i Norge, så hvis man vil kastrere hunden sin nå man må gjøre det via noe som heter kjemisk kastrering. Det er nemlig kun hunder som har medisinsk grunn til å kirurgisk kastreres som får innvilget dette, mens friske hunder heller må kastreres kjemisk.

Kjemisk kastrering av hund skiller seg fra kirurgisk kastrering ved at den er reversibel (kan stoppes). Når hunden er kjemisk kastrert vil den ikke kunne produsere sperm, og få er roligere gemytt på samme måte som ved vanlig kastrering.

Et annet ord for kjemisk kastrering er medisinsk kastrering. Selve metoden kan minne mye om hvordan p-piller fungerer hos mennesker, bare at kjemisk kastrering er litt mer omfattende for kroppen, og at det kun er hannhunder som har ekte kjemisk kastrering.

Den faktisk kasteringen foregår ved at en veterinær fører et lite hormonimplantat under huden til hunden. Dette sender ut hormoner i kroppen til hunden, og varer i enten minst 6 eller 12 måneder før det må byttes ut med et nytt hormonimplantat. Mange kaller dette hormonimplantatet for en «chip», men det har ingenting med mikrochip / ID-chip å gjøre.

Det finnes flere typer hormonimplantater, men det vanligste å bruke heter Suprelorin.

Labrador retriever
Labrador retriever hannhunder med sterk kjønnsdrift kan ofte være veldig krevende å ha med å gjøre. Foto publisert med tillatelse.

Slik påvirker kjemisk kastrering kroppen til hunden

Når man setter inn et hormonimplantat på en hannhund tar det først og fremst opptil 6 uker før den får skikkelig effekt. I denne tiden vil hunden gradvis få mindre kjønnsdrift og befruktningsevne, og begge deler skal i utgangspunktet være helt borte når det har gått 6 uker.

Etter at hunden er kjemisk kastrert vil testiklene krympe til de er betydelig mye mindre enn normalt. Ideelt sett vil den uønska atferden til hunden forsvinne.

Når man bytter til et nytt hormonimplantat etter at det gamle er tomt trenger man ikke å vente i seks uker på full effekt, for så lenge du bytter innenfor tiden blir det ingen brudd i kastreringen.

Kjemisk kastrering regnes som doping av NKK og de fleste andre kennelklubber, så det er ikke mulig å stille ut hunder som er kjemisk kastrert. Etter at hormonimplantatet er tomt er det 6 måneders karantene før hunden kan stilles ut. Det er generelt sett ikke mulig å få unntak fra diskvalifikasjonen.

Hormonimplantatene kommer i to størrelser; 4,7 mg Suprelorin som varer i minst 6 måneder, og 9,4 mg Suprelorin som varer i minst 12 måneder. Husk at dette er minstetiden, og spesielt på mindre hunder kan de vare betydelig lenger enn dette.

Bivirkninger fra kjemisk kastrering av hannhunder

Det er relativt få bivirkninger ved kjemisk kastrering, selv om det er vanlig at hunden er sår og hoven i områder hvor hormonimplantatet settes inn. Dette er forbigående. Ellers vil noen hunder få problemer med å holde seg i en sunn vekt, og trenger kanskje mindre kaloririkt fôr. Noen få hunder vil også få dårligere pelskvalitet eller inkontinens, men disse to bivirkningene er sjeldne.

Slik endret atferden hos kjemisk kastrerte hannhunder

I utgangspunktet vil hunder som blir kjemisk kastrert få følgende atferdsendringer:

  • Redusert sexlyst.
  • Redusert interesse for tisper med løpetid.
  • Være mer fokuserte.
  • Være roligere med andre hunder.
  • Være mindre aggressive (om dette skyldes kjønnsdrift og ikke atferd/oppdragelse)

Det kan være store individuelle forskjeller fra hund til hund, og noen vil reagere mye på hormonbehandlingen mens andre ikke endrer seg stort.

Det må også nevnes at hormonbehandling og kjemisk kastrering aldri vil kunne erstatte dårlig eller mangelfull oppdagelse. Det vil kun redusere kjønnsdrift, så hvis hunden din er aggressiv fordi den har bli oppdratt til å bli det, vil dette trolig være helt likt etter at den blir kjemisk kastrert.

Kjemisk kastrerte hunder blir ikke nødvendigvis noe mer rolige mot mennesker.

Kan tisper bli kjemisk kastrert?

Tisper kan ikke bli kjemisk kastrert på samme måte som hannhunder, men det er mulig å gi tisper en behandling som gjør at kan utsette løpetiden. Noen må utsette den i en viss periode, mens andre kan utsette den lenge på grunn av diverse problemer knyttet opp mot løpetiden.

Kjemisk kastrering av tisper er veldig likt på p-piller, og fungerer også ved at man gir dem et hormonpreparat som stopper løpetiden i en viss periode. Det er noen bivirkninger fra å utsette løpetiden, som svulster i melkekjertler eller livmorbetennelse, så kjemisk kastrering av tisper er først og fremst noe man gjør hvis man må gjøre det.

Også kjemisk kastrering av tisper regnes som doping av NKK, men det er mulig å få unntak hvis det er medisinske grunner for kastreringen.

Kjemisk kastrering foregår hos veterinær

All form for kjemisk kastrering av hund skal gjøres hos en veterinær på en dyreklinikk. Der kan man også få tips, råd og veiledning for hvorvidt kjemisk kastrering passer for hunden din, og hvordan man skal gå frem for å gjøre det.

Selve innsetingen av implantatet foregår ved at veterinæren setter en kanyle / sprøyte i hunden som inneholder dette implantatet. Som oftest settes implantatet i nakken uten verken narkose eller bedøvelse, og er fort gjort.

Dersom du er usikker på noe som har med kjemisk kastrering av hund å gjøre kan du spørre dyrleger om det. Det er disse som kan det aller best!

Spørsmål og svar om kjemisk kastrering av hund

Hvor mye koster kjemisk kastrering av hund?

Prisen for kjemisk kastrering av hund vil variere fra dyreklinikk til dyreklinikk, men et sted mellom 1 400 og 2 000 kroner er normal pris. Dette må gjøres hver 6. eller 12. måned, så det er jo en relativt høy ekstrakostnad ved å ha hund.

Hvor gammel må hunden være før man kan kastrere den kjemisk?

Generelt sett må hannhundene være voksne / kjønnsmodne før man kan kastrere dem kjemisk, så det vil avhenge av rasen. Hos mange raser må de være rundt 5 – 6 måneder gamle, men noen må være eldre. Se etter om de løfter beinet når de tisser, har sterk lukt av urinen, markerer på tur eller begynner å streife.

Kan man stille ut kjemisk kastrerte hunder?

Kjemisk kastrerte hannhunder kan i utgangspunktet ikke stilles ut, og det er sjeldent at det gis dispensasjon. Dessuten er testiklene fysisk for små, noe som hadde gitt mye trekk på utstilling.

Endrer hunden oppførsel når den blir kjemisk kastrert?

Kjemisk kastrering endrer oppførselen til hunden på samme måte som vanlig, kirurgisk kastrering. Dette kan redusere kjønnsdriften, og gir ofte en roligere hund. Kastrering vil aldri kunne erstatte dårlig eller mangelfull oppdragelse!

Blir hunden som vanlig igjen når man stopper kastreringen?

Med kjemisk kastrering kan du når som helst ta ut implantatet eller vente til det går tomt. I utgangspunktet blir hunden akkurat som før etter at du stopper hormonene.

Har kjemisk kastrerte hunder lettere for å bli overvektige?

Hunder som kastreres kan i noen tilfeller ha lettere for å legge på seg, men ikke alltid.

Kan jeg bruke en tidligere kjemisk kastrert hund i avl?

En hund som tidligere har vært kjemisk kastrert kan fint brukes til avl, men det bør ha gått minst noen uker fra implantatet ble tomt eller det ble fjernet før du kan bruke den, da det tar litt tid før spermproduksjonen er tilbake på plass.

Kan man fjerne hormonimplantatet?

Det er mulig å fjerne hormonimplantatet om man ønsker det, men det er ikke nødvendig. Det kan godt ligge under huden til hunden selv om det er tomt.

Kan man kjenne hormonimplantatet på hunden?

Det er noen ganger mulig å kjenne hormonimplantatet i nakken til hunden, men ikke alltid. Det er omtrent 1 cm langt og noen få millimeter tykt.

Legg igjen en kommentar