Om kremering av hund

Når hunder dør eller må avlives er det flere måter å håndtere kroppen dens på, og vanligst av alle er kremering. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan kremering av hund foregår, og hva du må tenke på hvis du skal kremere hunden din.

Kremering er altså den vanligste formen for å håndtere kroppen til en død hund, og de fleste lar dyreklinikken stå for alt det praktiske ansvaret med kremeringen. Alle dyreklinikker har nemlig avtale med smådyrskrematorier som de sender inn dyrene til, og eventuelt får asken tilbake fra.

For de fleste er det enklest å la dyreklinikken stå for prosessen med kremering. Noen steder kan det også være aktuelt å selv ta med dyret til et krematorium. Det er ikke alle krematorier som tilbyr det, men en del lar deg selv ta med dyret og være til stede under prosessen. Hele prosessen tar mellom 1 og 2 timer.

Når man lar dyreklinikken stå ansvarlig for kremeringen slipper man å tenke på oppbevaring av dyret, frakt og sånne ting, og kan bare betale summen på klinikken, så tar de seg av resten. Etter noen uker kan man om ønskelig hente asken på klinikken.

Velg om du vil ha felles eller egen kremering

Når man skal kremere en hund kan man velge om man vil ha en egen eller felles kremering. Med egen kremering får man muligheten til å få asken til hunden sendt til deg eller dyreklinikken, og kan deretter legge dem i en urne om du ønsker det.

Når man får asken fra det kremerte dyret kan man enten grave ned asken hvor enn man måtte ønske det, spre den (sjekk kommunale lover først), eller ha den stående i hjemmet sitt.

Med felleskremering får man ikke mulighet til å få aske fra hunden sin. Da blir asken sendt til et godkjent deponi.

Det er åpenbart med kostbart med egen kremering, og man kan regne med å betale et sted rundt 1 200 til 4 500 kroner per private kremering. I tillegg kan man eventuelt kjøpe urne ved siden av.

Med felleskremering koster det gjerne et sted mellom 500 og 2 000 kroner.

Når man gjennomfører kremeringen via en dyreklinikk betaler man som regel dette på stedet. Som du ser er det stort sprik i anslaget på hva en kremering koster, men det er rett og slett fordi det er så stor variasjon i hvor mye det koster. Noen krematorier tilbyr privat kremering av hund for rett over en tusenlapp, mens andre krever over 4 000 kroner for samme prosess.

Legg igjen en kommentar