Om kronisk nyresvikt hos hund

Hundens nyrer brukes for å rense blodet og sende avfallsstoffene ut av kroppen via urinen. Hos hunder med kronisk nyresvikt er nyrene på en eller annen måte skadet slik at de ikke klarer å filtrere vekk alle disse avfallsstoffene fra blodet, noe som kan føre til ulike helseplager for hunden. Det er mange ulike grunner til at hunder får kronisk nyresvikt, og det er ikke alltid mulig å finne ut hvorfor.

Noen hunder får kronisk nyresvikt som følge av en akutt skade på nyrene (som forgiftning fra druer, frostvæske, sopp eller lignende), noen får det som følgeskade av en annen sykdom eller fra en bakteriell infeksjon, mens andre hunder er født med en genetisk feil som gjør at nyrene ikke er like gode som de skal være.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvorfor noen hunder har kronisk nyresvikt, hvordan du kan oppdage om hunden din har det, hvordan det behandles, og hvor gode prognoser hunden har.

Symptomer på kronisk nyresvikt hos hund

Kronisk nyresvikt kommer gradvis (i motsetning til akutt nyresvikt), så symptomene starter gjerne som milde, men utvikler seg hele tiden mot å bli verre. I starten kan man bare tro at hunden kanskje har en liten periode hvor den er sliten, så skjønner man først at noe er galt når den bare blir verre istedenfor at det går over av seg selv.

De vanligste symptomene på mild kronisk nyresvikt hos hund er:

 • Redusert allmenntilstand. Hunden er mer slapp og sliten enn den pleide.
 • Redusert matlyst.
 • Drikker mindre enn normalt.
 • Hunden er svakere enn normalt.

Disse symptomene kan jo bety så mangt, men med kronisk nyresvikt vil hunden ikke bli bedre, men tvert imot verre. Så hvis du har en hund som er mer slapp og sliten enn vanlig uten å bli bedre av seg selv er det på tide å ta den til dyrlegen.

Etter hvert som nyresvikten blir mer alvorlig (hunden får større ansamling av avfallsstoffer i blodet sitt) kan følgende symptomer oppstå:

 • Diaré.
 • Oppkast.
 • Magesår.
 • Sår i slimhinnen på munnen.
 • Hunden blir avmagret.

I den mest kritiske fasen av kronisk nyresvikt kan noen hunder bli blinde, få kramper eller havne i koma. På dette tidspunktet trengs akutt behandling!

Golden retriever hos veterinær
Golden retriever hos veterinær. Foto publisert med tillatelse.

Ta med hunden til dyrlegen når du mistenker kronisk nyresvikt

Hvis man mistenker at hunden har kronisk nyresvikt er det bare å ta den med til dyrlegen så fort som mulig. Dette er en tilstand som må undersøkes og behandles for at hunden skal få et godt liv, og ikke noe man kan finne ut av eller behandle helt selv.

Hos veterinæren starter man gjerne undersøkelsen med å ta en blodprøve. Denne kan man bruke for å vurdere om det er mer avfallsstoffer i blodet enn det normalt skal være. Hvis det er mistanke om at det kan være kronisk nyresvikt er det også normalt å ta urinprøver og en ultralyd av nyrene for å få mer informasjon om skadens omfang.

Ultralyden er også nyttig for å være sikker på at symptomene kommer av kronisk nyresvikt (da nyrene i såfall er litt deformerte), og ikke fra akutt nyresvikt, urinstein, kreftsvulster eller lignende sykdommer.

Behandling av kronisk nyresvikt hos hund

Det finnes ingen måte å få hunder med kronisk nyresvikt friske på, men det finnes både medisiner og tiltak man kan gjennomføre for å gi hunden et bedre liv. Siden det som faktisk plager hunder med kronisk nyresvikt er avfallsstoffene i blodet kan man prøve å minske disse på andre måter.

Den vanligste behandlingen for å redusere problemene fra kronisk nyresvikt er å gi hunden spesialfôr. Dette har lavt innhold av fosfor og andre stoffer som normalt sett må renses vekk i nyrene, og har heller andre typer næringsstoffer som er enklere og mulig å bryte ned andre steder. Dette fôret har blant annet svært lite proteininnhold.

Problemet med dette spesialfôret er at det gjerne ikke smaker like godt som vanlig hundefôr, så mange eiere må kjøpe inn mange ulike typer fôr før de finner et hunden spiser nok av. Vekttap er jo en av de store problemene med nyresvikt, så det er viktig å finne et spesialfôr som er fristende nok til at hunden spiser seg ordentlig mett på det.

Andre måter å behandle kronisk nyresvikt på

Det er noen hunder som får noe som heter fosforbindende medisiner. Dette er enkelt nok stoffer som binder seg fast til fosforet i kroppen til hunden slik at det kan skilles ut fra blodet og ut av kroppen.

Hos mennesker med kronisk nyresvikt er det normalt å få dialyse for å rense blodet. Dette er en svært omfattende prosess som tar mange timer hver dag, og selv om det brukes til akutt nyresvikt er det sjeldent at man pleier å gi dialyse til hunder med kronisk nyresvikt.

I tilfeller hvor den kroniske nyresvikten kommer av bakterie- eller soppinfeksjoner kan ofte hunden behandles med antibiotika eller lignende medisiner for å få stoppet infeksjonen. I disse tilfellene kan også hunden få tilbake bedre nyrefunksjon.

Prognoser for hunder med kronisk nyresvikt

Prognosen for de fleste hunder med kronisk nyresvikt er at de kan leve et OK liv om de klarer å spise nok spesialfôr til å opprettholde en normal vekt, men de vil trolig ha en redusert forventet levealder. I de aller fleste tilfeller er kronisk nyresvikt noe hunden må leve med hele resten av livet sitt, og den trenger da spesialfôr og eventuelle andre tiltak livet ut. Om nyren først er skadet vil den ikke kunne bli bedre igjen.

Om den kronisk nyresvikten skyldes bakterie- eller soppinfeksjoner er det gode prognoser for at hunden skal bli frisk igjen.

Grunner til at hunder kan få kronisk nyresvikt

Det er mange ulike grunner til at hunder kan få kronisk nyresvikt, og noen av de følgende grunnene er mest vanlig:

 • Hunden har blitt forgiftet.
 • Hunden har en infeksjon i nyrer eller urinblæra.
 • Ulike arvelige sykdommer. Det er en rekke arvelige sykdommer som kan føre til kronisk nyresvikt, som polycystist nyresykdom (PKD), underutviklede nyrer, misdannede nyrer, arvelig nyrebetennelse, fanconi syndrom eller arvelig glomerulonefritt. Noen av disse er mer eller mindre vanlige hos visse hunderaser.
 • Urinveien er blokkert. Ting som urinstein kan blokkere urinveien, og dette kan føre til nyresvikt ettersom det samler seg for mye avfallsstoffer i nyrene.
 • Hunden har en annen sykdom som påvirker nyrene. Det er blant annet noen autoimmune sykdommer som også fører til en viss grad av kronisk nyresvikt.
Bull terrier
Bull terrier er en av hunderasene som har ulike genetiske sykdommer som kan føre til kronisk nyresvikt. Foto publisert med tillatelse.

Det er ikke alltid slik at eier eller dyrlege klarer å finne ut grunnen til at hunden har fått kronisk nyresvikt, for det er mange ulike ting som altså kan føre til det. Ofte er det likevel noe man bør prøve å finne ut av, for i noen tilfeller kan grunnen ha noe å si for behandlingen. Om det for eksempel skyldes en infeksjon er jo også dette noe som må behandles.

2 kommentarer om “Om kronisk nyresvikt hos hund”

Legg igjen en kommentar