Dette var den «mystiske hundesykdommen» som rammet hunder i 2019

Hvis vi går tilbake til tiden før pandemien var det en annen sykdom mange var redde for, nemlig denne «mystiske hundesykdommen» som angrep friske hunder gjennom høsten 2019. Denne sykdommen drepte 33 hunder i løpet av 2019, mens litt over 200 hunder ble alvorlig syke. Alle sykdomstilfellene fant plass på Østlandet.

Noe av det skumle med denne sykdommen var at veterinærer og forskere ikke helt klarte å finne ut hvorfor hundene fikk blodig diaré og raskt ble så dårlige at de måtte inn til veterinær for å berge livet deres. Faktisk har årsaken til sykdommen vært en gåte helt frem til høsten 2021, hele to år etter selve utbruddet.

Golden retriever hos veterinær
Golden retriever hos veterinær. Foto publisert med tillatelse.

Dette var årsaken til den mystiske hundesykdommen

Hos alle de 33 døde hundene ble det tatt obduksjoner for å se etter likhetstegn mellom hundene, og det var et par bakterier som ble funnet hos samtlige hunder; Providencia alcalifaciens og Clostridium perfringenes.

Av disse to bakteriene som forårsaket den mystiske hundesykdommen i 2019 er Clostridium perfringenes relativt vanlig, mens Providencia alcalifaciens sjeldent sees her i landet. Det er først når hunden hadde en infeksjon av begge bakteriene samtidig at den fikk den akutte og alvorlige sykdommen som førte til blodig diaré, og som førte til døden om man ikke var raskt nok ute med å få hunden til veterinær.

Clostridium perfringens i seg selv er ganske vanlig, og fører ofte til diaré, kvalme og oppkast. Omtrent halvparten av alle hunder som er hos veterinær med diaré har denne bakterien i tarmen sin. Denne bakterien kan smittes via mat eller drikke. Det er helt vanlig at både hunder og mennesker har denne i kroppen sin, men om det blir mange nok av dem blir man syk.

Providencia alcalifaciens regnes som en sjelden bakterier i Norge, og er det som kalles for en zoonose. Det betyr at den kan overføres mellom dyr og mennesker, men man regner ikke med at sykdommen i seg selv smitter fra hund til hund. Mattilsynet antar at kilden for bakterien som smittet hundene var i naturen et sted.

Providencia alcalifaciens
Providencia alcalifaciens. Foto publisert med tillatelse.

Begge to regnes som nokså ufarlige og enkle å behandle når de angriper kroppen hver for seg, og det brukes antibiotika for å behandle dem. Det viser seg derimot at de gir en mye mer alvorlig reaksjon når begge to er i kroppen samtidig.

Fortsatt ukjent hvorfor det var så mange av disse bakteriene i 2019

Selv om forskere har funnet ut hva det var som forårsaket de skumle dødsfallene og alvorlige sykdommene hos hunder i 2019, har de ennå ikke funnet noe svar på hvorfor så mange hunder ble rammet akkurat denne høsten, eller hva man som hundeeier kan gjøre for å forhindre sykdommen i fremtiden.

Det er trolig at bakterien Providencia alcalifaciens var mer tilstedeværende i naturen eller et annet sted i 2019, men det er altså ingen som helt vet hvor eller hvorfor.

Det betyr også at det er mulighet for at bakterien kommer tilbake igjen i større antall andre år, men kanskje kan det hjelpe at veterinærer nå vet hva som er årsaken til sykdommen, og hvordan den skal behandles best mulig.

Legg igjen en kommentar