Om positivlisten for reptiler

I august 2017 ble den såkalte positivlisten for reptiler satt i kraft, og for første gang ble det faktisk lovlig å holde reptiler som kjæledyr i Norge. I motsetning til mange andre land er det fortsatt strenge begrensninger på hvilke arter som kan holdes i fangenskap, og det er nettopp det denne positivlisten regulerer.  I … Les mer

Artsprofil: Dvergvaran

Dvergvaran er den eneste varanen som er lov å holde i fangenskap her i Norge. Dette er en spennende reptil med mye aktivitet! Arten kommer naturlig fra Australia hvor den finnes på steppeområder nordvest i landet. Voksne dvergvaraner kan bli hele 70 cm lange, men nesten 50 cm av dette er halen. Det er likevel … Les mer

Artsprofil: Pigghaleagam

Pigghaleagam er en av de 19 reptilene som er lovlig å holde her i Norge. Det er en fargerik og spennende agam, men som ikke er spesielt populær ettersom det er krevende å holde den i fangenskap. Den regnes som en art som passer best for de som allerede har litt erfaring med å holde … Les mer