Hybridkatter: Om lovlighet rundt hold og import

Hybridkatter er katter hvor vanlig huskatt (Felis catus) er krysset med villkatter for å skape egne katteraser. For eksempel når tamkatt krysses med serval (Leptailurus serval), for å skape rasen savannahkatt, jungelkatt (Felis chaus) er brukt for å skape rasen chausie, eller leopardkatter (Prionailurus bengalensis) brukes for å skape katterasen bengalkatt.

Når det kommer til lovligheten rundt hybridkatter i Norge er det mange udokumenterte påstander, synsing og tanker, men det finnes noen helt konkrete grenser for hvilke hybridkatter som er lovlig å holde som kjæledyr.

Hybridkatter er kun lovlig som femte generasjons hybrid (F5) eller senere generasjoner, samt at de har en har egenskaper som egner dem til et vanlig, norsk kattehold. Alle generasjoner før F5 regnes som villkatter, som dermed er helt ulovlig å innføre, kjøpe, eie eller selge.

Savannah F5. Foto: Savannah Clark / CC BY-SA 4.0.
Savannah F5. Foto: Savannah Clark / CC BY-SA 4.0.

Krav for at hybridkatter skal være lovlige som kjæledyr i Norge

I Norge har vi strenge krav til hvilke dyr som kan regnes som kjæledyr, og det faktiske regelverket som tar for seg hva som skal til for å være en lovlig hybridkatt er derimot ikke så enkelt å forstå seg på. Vi i Dyreliv.no har vært i kontakt med Mattilsynet og Miljødirektoratet for å få en avklaring rundt hva som kreves for at hybridkatter skal være lov.

Mattilsynet er det organet som har ansvar for selve dyreholdet, og at dyr man holder i fangenskap holdes lovlig. Miljødirektoratet har også et ansvar, da arter som brukes i kattens hybridblandinger er på CITES-listen.

For at det skal være lov å holde raser hvor tamkatt er blandet med villkatt må følgende kriterier oppfylles:

  • Katten må være femte generasjon (F5) eller mer. Det vil si at villkatt ikke har vært brukt i avlen på minst fem generasjoner. Her må det kun brukes tamkatt.
  • Katten må være egnet til et vanlig, norsk kattehold.
  • Dyret må oppføre seg som en tamkatt. Det vil si at den ikke må holdes i bur eller tilsvarende for å sikre den mot å angripe eller skade mennesker eller andre dyr.

Dersom hybridkatten oppfyller alle disse kravene vil den regnes som «tradisjonelle familiedyr» av Matilsynet. Om katten ikke oppfyller alle disse kravene vil den regnes som «eksotisk dyr» av Mattilsynet, og dermed være ulovlig å holde som kjæledyr.

Her kan du lese hele uttalelsen til Mattilsynet angående hold av hybridkatter. Der står det hva Mattilsynets seniorrådgiver og veterinær Hege Sunne Jensen har uttalt om saken da Dyreliv.no kontaktet dem for avklaring av hybridkattehold.

Chausie er en sjelden kattehybridrase. Foto: Wilczakrew / CC BY-SA 3.0.
Chausie er en sjelden kattehybridrase. Foto: Wilczakrew / CC BY-SA 3.0.

Import av hybridkatter

For å gjøre regelverket ennå litt mer komplisert er det egne regler for import av hybridkatter, og det er Miljødirektoratet som har ansvaret. Dette kommer av at villkattene som brukes for å lage samtlige kjente kattehybrider er på den såkalte CITES-listen, noe som betyr at de trenger CITES-papirer for å importeres.

Heldigvis opererer Miljødirektoratet med samme retningslinjer, og CITES-krav bortfaller for kattehybrider hvor katten er F5 eller senere.

Dette har Dyreliv.no fått bekreftet via henvendelser til Miljødirektoratet. I praksis kan man derfor både importere og holde hybridkatter som er F5 eller senere i Norge.

Her kan du lese hele uttalelsen til Miljødirektoratet angående import av hybridkatter som krever CITES-tillatelse. Merk at saken handler spesifike om CITES-tillatelser, så andre krav til import av katt gjelder i tillegg til det som listes opp der (f.eks vaksine, krantenekrav fra visse land eller lignende).

En serval. Disse ville kattedyrene har vært brukt for å utvikle katterasen savannah. Foto: ErRu / CC BY-SA 3.0.
En serval. Disse ville kattedyrene har vært brukt for å utvikle katterasen savannah, og servalen finnes på CITES-vedlegg I. Foto: ErRu / CC BY-SA 3.0.

Legg igjen en kommentar