Progressiv retinal atrofi (PRA) hos katt

Progressiv retinal atrofi er en arvelig sykdom som angriper øyne til katter. Sykdommen angriper øyets synsceller i netthinnen, og dette fører til en gradvis ødeleggelse av synscellene. Det betyr at katten gradvis får dårligere syn, og over tid vil syncellene bli så ødelagte at katten blir helt blind.

PRA er en gruppe med lignende sykdommer som fungerer på nesten samme måte, men det er noen forskjeller. Hos katter er det flere typer PRA, og det kan enten være at katten fødes med PRA (kun hos abyssiner), eller at den utvikler det så sent som i 3 – 4 års alder.

Abyssiner
Abyssiner er i risikosonen for PRA. Foto publisert med tillatelse.

Symptomer på PRA

Det kan være litt vanskelig å oppdage progressiv retinal atrofi hos katten sin, og ofte oppdager man som katteeier ikke sykdommen før den har utviklet seg godt. Det første tegnet de fleste katteeiere oppdager er at katten får dårlig nattesyn. Dette kan man oppdage ved å merke at katten kanskje er litt redd for å være ute i mørket, eller sliter med å orientere seg hvis man tar den med i et mørkt rom. Vanlige katter skal nemlig ha et godt nattesyn.

Ellers er svaksynhet eller til og med blindhet symptomer på sykdommen. Hvis du mistenker at katten din har PRA eller andre synsvansker må du ta den med til veterinær som kan undersøke den. Det er

Hos abyssiner kan PRA angripe allerede før fødselen, men hos de andre rasene er det vanlig at symptomene begynner å utvikle seg når katten er et sted mellom 1 og 2 år. I noen tilfeller kan det også ta 3 – 4 år før katten begynner å få problemer med synet, men det er sjeldent lenger enn dette.

Raser som kan få progressiv retinal atrofi

Det er litt usikkerhet rundt hvilke katteraser som faktisk har progressiv retinal atrofi i genematerialet sitt. For at en katt skal få PRA må man i utgangspunktet ha to foreldre som har sykdommen, med ett unntak.

Abyssiner har en spesielt aggressiv variant av PRA. De kan arve sykdommen fra kun én forelder, og være født med sykdommen. Da vil de slite med mørkesynet allerede fra de er kattunger, og den vil raskt utvikle seg til å bli alvorlig. Det er per nå kun abyssineren som har denne hissige utgaven av PRA.

Andre raser som kan få progressiv retinal atrofi er:

Alle disse rasene må arve PRA fra begge foreldrene for å få sykdommen selv. Hvis de bare arver det fra én forelder vil de ikke bli syke, men bli bærere som har en sjans til å gi det videre til ungene sine.

Balineser
Balineser kan få RPA. Foto: Edison/Azureys Cats / CC BY-SA 3.0.

Behandling av PRA

Det finnes dessverre ingen behandling av progressiv retinal atrofi.

Når det er sagt kan mange katter i utgangspunktet klare å leve et OK liv uten synet sitt. De har utrolig god hørsel og god luktesans, og med litt tilrettelegging av hjemmet kan katten i utgangspunktet leve et fint liv selv om den er blind.

Forebygging av progressiv retinal atrofi

Den beste måten å forebygge progressiv retinal atrofi på er ved å kun avle på katter som har være øyelyst én eller flere ganger. Seriøse oppdrettere av utsatte raser bør påkoste seg en øyesjekk av kattene sine, for om man kan avle på katter uten PRA-gener vil man få friske kattunger.

Dersom det påvises PRA hos en katt bør ikke søsken, foreldre eller tidligere unger brukes videre i avl.

Det er ingen god forebygging mot progressiv retinal atrofi hvis man først har en katt som har arvet sykdommen.

Orientalsk korthår
Unngå å avle på katter med PRA i familien. Foto publisert med tillatelse.

Kilder

Legg igjen en kommentar