Forventet levealder hos kjæledyr

Når man skal skaffe seg et kjæledyr er det viktig å planlegge for lang tid i forveien, for noen dyr kan leve i mange år. Det er derimot stor variasjon, for noen dyr lever kun i noen få år, mens andre dyr derimot kan leve omtrent like lenge som mennesker.

Det er viktig å være klar over hvor lenge kjæledyret kan leve før man kjøper seg det, og i denne artikkelen skal vi se nærmere på forventet levealder hos en rekke ulike dyr og raser. Det er viktig å være klar over at vi snakker om forventet levealder, ikke hvor gamle de potensielt sett kan bli. Akkurat som med oss mennesker hvor forventet levealder er rett over 80 år, er det jo noen individer som blir mye eldre. Generelt sett kan man regne med at den maksimale levealder er omtrent 30 % mer enn den forventede levealderen, så for de fleste dyrene kan de altså bli litt eldre enn det som er forventet av dem.

Samtidig som en del dyr lever lenger enn forventet levealder er det også en del som lever kortere. Så den forventede levealderen er på ingen måte noen garanti, men heller et tall man kan ta utgangspunkt i når man planlegger nye kjæledyr.

Vi har samlet sammen så mye informasjon som mulig om ulike dyr og raser nedenfor, og laget en stor oversikt over forventet levealder hos ulike dyr og ulike raser.

Forventet levealder for hund varierer stort

Det er enorm variasjon på forventet levealder blant ulike hunderaser, fra raser som grand danios med en forventet levealder på 6 – 7 år, til chihuahua som har en forventet levealder på 17 år. Begge disse rasene er ytterpunktet, for som regel blir hunder et sted mellom 11 og 15 år gamle. Så den forventede levealderen for hunder generelt, samt blandingshunder, er på 13 – 14 år.

Generelt sett har store hunderaser en tendens til å dø før de blir 10 år gamle, mens de minste rasene derimot ofte blir over 15 år. Det er noen unntak, men dette er likevel en fin tommelfingerregel.

Noen raser som er kjent for å ha kort levetid er bordeaux dogge, grand danios, irsk ulvehund, leonberger, newfoundlandshund, sanktbernhardshund og blodhund.

Irsk ulvehund med blandingshund
Irsk ulvehund er en av rasene med kortest forventet levealder, mens den lille chinchillablandingen til høyere har mye leger forventet levealder.

Katter blir omtrent 14 år gamle

Dersom du har en vanlig blandingskatt er det et ganske enkelt svar på hvor gammel man kan forvente at de blir. Vanligvis blir nemlig katter omtrent 14 år gamle, selv om de kan bli opptil 18-19 år i noen tilfeller. Når katten har bikket ti år gammel begynner man å regne det som en gammel katt som man må ta litt ekstra hensyn til.

Noen rasekatter har mye kortere forventet levealder enn vanlige blandingskatter. Det gjelder blant annet for amerikansk strihår, cymrickatt, devon rex, tysk rex og manx, som alle har forventet levealder som er tre-fire år kortere enn vanlige blandingskatter. Disse kan man altså forvente at blir et sted mellom 8 og 13 år som regel.

På andre enden av skalaen har man raser som europé og burmeser. Disse har en forventet levealder på over 16 år, så de lever som regel minst to-tre år lenger enn blandingskattene igjen.

Forventet levealder for gnagere og andre smådyr

Det er stor variasjon rundt hvor lenge de ulike gnagerne lever. Noen lever bare i et par år, mens andre (som chinchilla) kan leve lenger enn det en hund kan. Dette er selvsagt noe man må ta med i vurderingen når man skal kjøpe en gnager. Chinchilla, kanin, ilder og marsvin er de smådyrene som lever lengst, så her er det ekstra viktig å være sikker på at man virkelig har tid til disse dyrene i så mange år fremover før man skaffer seg dem.

Nedenfor har vi satt sammen en tabell som inneholder forventet levealder for de ulike gnagerne og smådyrene. Igjen kan det være store variasjoner, og noen dyr blir betydelig eldre enn den forventede levealderen, mens andre igjen dør en stund før den forventede levealderen.

ArtForventet levealder
Mus1 – 3 år
Hamster2 – 3 år
Rotter2 – 4 år
Chinchilla15 – 17 år
Marsvin5 – 7 år
Dverghamster2 – 3 år
Kanin8 – 9 år
Ilder5 – 10 år
Degus6 – 8 år
Ørkenrotte2 – 3 år
Minigris5 – 6 år
Forventet levealder for gnagere og andre smådyr
Kanin
Kaniner har en forventet levealder på 8 til 9 år, men noen dør av alderdom ennå tidligere.

Forventet levealder for fugler

I Norge har vi lov til å holde mange ulike typer fugler i bur, og den forventede levealderen kan variere noe helt enormt fra kanarifugler eller sebrafinker som sjeldent blir eldre enn 10 år, til papegøyer som fort kan bli over 80 år gamle.

Når det kommer til papegøyer er man for øvrig ikke helt sikker på hvor gamle de egentlig kan bli. Vi vet at noen papegøyer har blitt over 80 år gamle, men om vi får 50 – 80 år tilbake i tid hadde man ikke like god dyrevelferd. Det kan derfor tenkes at disse papegøyene har mulighet til å bli ennå eldre nå som de får bedre fôr og bedre tilgang til veterinær. Så trolig kan noen papegøyer bli eldre enn det man regner som forventet levealder nå.

Type fuglForventet levealder
Undulat5 – 15 år
Kanarifugl10 år
Sebrafink (og andre finker)5 – 10 år
Arapapegøyer40 – 50 år (men kan bli mye eldre)
Jakopapegøye80 år +
Duer20 år
Nymfekakadu12 – 18 år
Kakadu (papegøye)50 – 60 år
Forventet levealder for fugler.

Man ser raskt at man skal være ekstremt sikker i valget sitt før man kjøper seg en fugl, for disse lever stort sett veldig lenge. Mange fugler, og da spesielt papegøyer, knytter sterke bånd til eieren sin, og vil ikke trives om de blir omplassert. Så om du skal kjøpe deg en ungfugl bør du være klar over at du får et ansvar som i prinsippet faktisk kan vare livet ut.

Jako
En jakopapegøye kan bli over 80 år gammel med riktig kosthold!

Forventet levealder for reptiler

Det har blitt lov med 19 utvalgte reptiler i Norge nå, og alle disse lever egentlig ganske lenge. Noen av gekkoene blir «bare» ti år gamle, mens de eldste reptilene trolig kan bikke 100 år. Så også her er det fornuftig å planlegge langt frem i tid hvis du har tenkt å skaffe deg en reptil, for de dør ikke av alderdom før om veldig lenge.

Slanger

Generelt sett kan vi si at slanger i fangenskap har en forventet levealder mellom 20 og 30 år, så også disse er dyr man må regne med å ta seg av i lang tid fremover.

Type slangeForventet levealder i fangenskap
Kongepyton25 år
Kornsnok23 år
Grønn trepyton21 år
Hagetreboa20 år
Regnbueboa25 år
Kongeboa30 år
Kornsnok23 år
Melkesnok23 år
Kongesnok27 år
Forventet levealder for slanger.

Gekkoer og firfisler

Gekkoene er den gruppen med reptiler som har kortest levealder, i alle fall av de artene som er lov i Norge. Noen av dem blir bare 10 år gamle, men 15 – 20 år er absolutt det mest normale.

Type firfisleForventet levealder i fangenskap
Kranset gekko15 – 20 år
Leopardgekko22 år
Stor daggekko10 – 15 år
Pigghaleagam25 år
Skjeggagam10 – 12 år
Dvergvaran20 år
Perslefirfisle15 år
Forventet levealder for øgler.

Skilpadder

Hos skilpaddene er det stor variasjon, og også stor usikkerhet. Av de tre artene blir den som levert kortest 25 år gammel, så her har du også et dyr som er med det lenge. Spesielt gresk landskilpadde stikker seg ut, for denne aner ingen rett og slett hvor gammel kan bli. Det er mange gamle individer rundt forbi, så vi vet at den trolig kan bli veldig gammel (type 70+ år), men kanskje må vi vente i opptil 50 år til før vi faktisk får et svar.

Type skilpaddeForventet levealder i fangenskap
Gresk landskilpaddeUkjent, men den har nære slektninger som har blitt over 120 år gamle.
Rødfotet skogskilpadde50 år
Kinesisk trekjølskilpadde20 år
Forventet levealder for skilpadder.

Legg igjen en kommentar